ไม่มีหรอกความสำเร็จแบบธรรมดา

มีหรอกความสำเร็จแบบธรรมดา
สำหรับคนธรรมดา
มันมีแต่คนธรรมดา
ที่ไม่คิดแบบคนธรรมดา

จึงเป็นคธรรมดาที่ประสบความสำเร็จได้ครับ

บันทึก :  สุทัศน์ ศรีพรม  7 กรกฎาคม 2015 เวลา 10:54 น.
Facebook Comments