นิยมคำว่า บุญ

นิยามคำว่า บุญ,บุญ แปลว่าความสุข,บุญ คืออะไร

บุญ…แปลว่าความสุข
บุญ…แปลว่าความสำเร็จ
บุญ…แปลว่ายิ่งใหญ่
บุญ…แปลว่าความสดใสแห่งโลกใบนี้

ผมทำบุญเพื่อแปลงทางสู่ชีวิตใหม่
เพื่อแปลงทางสู่อนาคตใหม่
เพื่อแปลงทางสู่ชาติใหม่

บุญ…คือ ปฏิหารแห่งชีวิต
บุญ…คือเสบียงแห่งชีวิต

ภาพแห่งบุญ…เมื่อวันที่ 3/7/59
ณ บ้านห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบล

Facebook Comments