100 คำคม อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

 

1. ข้อมูลที่สำคัญที่สุด ในการทำธุรกิจ คือ ข้อมูลลูกค้า
ให้คนอื่นทำทุกอย่างได้ แต่ห้ามOutsource Sales

…..อาจารย์ธันยวัชร์ พูดในรายการ กลยุทธธุรกิจ ทาง AMARIN TV

 

2. ในการทำธุรกิจ แบร์น มีความสำคัญที่สุด
สำคัญกว่า ช่องทางการจัดจำหน่าย

…..อาจารย์ธันยวัชร์ พูดถึงกรณี Pepsi กับ เสริมสุข ในรายการ กลยุทธธุรกิจ ทาง AMARIN TV

 

3. ถ้าเราไม่เก่งอะไร อย่ากระโดลงไปทำ
ยกเว้นจะมีใครถีบ เราลงไป

…..อาจารย์ธันยวัชร์ พูดถึงกรณี Pepsi, เสริมสุข และ ไทยเบฟ ในรายการ กลยุทธธุรกิจ ทาง AMARIN TV

 

4. สิ่งที่ยืนยาวที่สุด ในทางธุรกิจ คือ แบร์น
สิ่งที่มีค่าที่สุด ในทางธุรกิจ คือ แบร์น
สิ่งที่ยากที่สุด ในการสร้าง คือ แบร์น

…..อาจารย์ธันยวัชร์ พูดถึงกรณี Pepsi กับ เสริมสุข ในรายการ กลยุทธธุรกิจ ทาง AMARIN TV

 

5. ธุรกิจ คือ สงคราม
Business is War
ในการทำธุรกิจ ท่านต้องมีกลยุทธ ในการเอาชนะ

…..อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ในรายการ กลยุทธธุรกิจ ทาง AMARIN TV

6. ทำธุรกิจ อย่าทำตัวเป็น “ตลาดสด”
จงทำตัวเป็น “ตลาดนัด”
“ตลาดสด” มีแต่เจ๊ง เพราะรอให้คนมา
แต่ “ตลาดนัด” มีคนที่ไหน ตั้งตลาด มีคนที่ไหน ตั้งตลาด
พอตลาดวาย ก็เปลี่ยนที่ตั้ง “ตลาดนัด” จึงไม่มีวันเจ๊ง

…..อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ในรายการ กลยุทธธุรกิจ ทาง AMARIN TV

7. ทำธุรกิจ ท่านต้องไปหาว่า ลูกค้าไม่ใช้บริการ เพราะอะไร

…..อาจารย์ธันยวัชร์ พูดถึงกรณี ค่าโดยสารเครื่องบิน ราคาประหยัด ในรายการ กลยุทธธุรกิจ ทาง AMARIN TV

8. ถ้าเจอคู่แข่งขัน ที่ไม่มีจุดอ่อน ตีที่จุดแข็งเลย
จงหาจุดอ่อน ในจุดแข็ง ของคู่แข็งขัน

…..อาจารย์ธันยวัชร์ พูดถึงกรณี Pepsi โจมตี Coke ที่รสชาติ ในรายการ กลยุทธธุรกิจ ทาง AMARIN TV

9. คนเราจะพัฒนาตัวเองได้
การอ่านเป็นรากฐานสำคัญ ในการพัฒนาตัวเอง
พออ่าน ทำให้เราคิด

…..อาจารย์ธันยวัชร์ ในรายการ The Idol คนบันดาลใจ

 

10. จอมยุทธที่เก่งที่สุด คือ จอมยุทธ ที่เรียนรู้ศาสตร์ทุกสำนัก
แล้วลืมทุกสำนักที่เรียนมา แล้วบัญญัติวิทยายุทธขึ้นมาใหม่

…..อาจารย์ธันยวัชร์ ในรายการ The Idol คนบันดาลใจ

ขอบคุณข้อคิดดีๆจาก  http://www.outsourcingfactory.co.th

รวบรวมโดย กอสิน ศุภฤทธิธำรง
หนึ่งในทีมบริหาร Shipyours คลังสินค้าออนไลน์เพื่อ SME รายแรกของไทย
และ ผู้ร่วมก่อตั้ง OF Messenger แมสเซ็นเจอร์ส่งเอกสาร “เด็กดี ทุกคน”
@21 กุมภาพันธ์ 2558

Facebook Comments