ອະດີດ ສຳມະເນນລາວ ຈາກ ສີ່ພັນດອນ ກາຍມາເປັນ ນັກທຸລະກິດ ທີ່ ບາງກອກ

VOA

ທ່ານສຸທັດ ສີພົມ ນັກທຸລະກິດ ເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ ບາງກອກ ປະເທດໄທ.

ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ສຳລັບວັນ

ພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານໄປພົບກັບ ທ່ານສຸທັດ ສີພົມ ລູກ

ບ້ານຫລານເມືອງຂອງ ເມືອງໂຂງ ເຂດສີ່ພັນດອນ ແຂວງຈຳ

ປາສັກ ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ສຸດຂອງ ປະເທດລາວ. ທ່ານສຸທັດ ໄດ້

ບວດເປັນຈົວ ເດີນທາງເຂົ້າມາສືກສາຝ່າຍທຳ ແລະຝ່າຍທຸ

ລະກິດ ທີ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ ຈົນສຳເລັດ. ຫລັງຈາກນັ້ນ

ຜູ້ກ່ຽວກໍໄດ້ ສິກອອກມາປະກອບອາຊີບ ສາລະພັດຢ່າງ ໃນ

ທີ່ສຸດກໍໄດ້ສ້າງທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ ຈົນເປັນທີ່ສຳເລັດ ຢູ່

ໃນບາງກອກ ປະເທດໄທ. ສ່ວນຄວາມເປັນມາ ຂອງທ່ານ

ສຸທັດ ເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນ

ອັນດັບຕໍ່ໄປ.

Facebook Comments