สบายดี ความจน….

สบายดี ความจน….

ความจน กลัวคนเจียมตัว
ความจน กลัวคนเจียมใจ
ความจน กลัวคนกล้าบ้าสู้
ความจน กลัวคนรักแท้แพ้ไม่เป็น
ความจน กลัวคนริเริ่มสร้างสรรค์
ความจน กลัวคนไม่รอคอยวาสนา
ความจน ไม่กลัวฟ้าลิขิต
ความจน กลัวคนใจกว้างกล้าได้กล้าเสีย

สบายดีความจน
ขอให้เป็นเพียงอดีตของคนเคยจน

Facebook Comments