คนที่ทำงานใหญ่ได้สำเร็จ(คำคม)

17คนที่ทำงานใหญ่ได้สำเร็จ
ต้องเป็นนักบริหารจัดการที่เก่ง….

เพราะนักปฏิบัติ….เก่งแค่ไหนก็ได้แค่ 3 เรื่อง/วัน (สมมติ)

แต่นักบริหารจัดการ (ใช้สมอง)
จัดการงานหรือโครงการเป็น 10 เรื่อง/วัน
ตีเป็นเงิน 5 ล้าน 10 ล้าน / วัน /เดือน

ฉะนั้นต้องฝึกเป็นนักบริหารจัดการให้ได้ และให้เก่ง

เป็นนักบริหารที่เก่ง คือ ต้องหัดทำให้มาก ทำให้เก่ง

แล้วเราจะเป็นนักบริหารที่เก่งเอง

——————————————————————————–


หนี้สิน

เป็นหนี้ที่น่ากลัวที่สุดคือ
มีรายได้มาใช้หนี้ไม่
พอ
ผมว่าในโลกนี้
ชีวิตคนที่น่าจะเหนื่อยที่สุด
คือชีวิตคนเป็น “หนี้”

เป็นหนี้ที่น่ากลัวที่สุดคือ
มีรายได้มาใช้หนี้ไม่พอ

Facebook Comments