คำพ่อนักสู้

คำพ่อนักสู้
อดีต พระมหาสุทัศน์ ศรีพรม

“ลูกรัก….
พวกเธอจงกล้าแกร่ง
เพื่อที่จะยืนหยัดและแข่งขันกับโลกใบใหม่
โลกที่ทุกคนต้องเรียนรู้และมีทักษะชีวิต
เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตตัว….และคนที่เรารัก

ลูกรัก….
พ่อเองต่อสู้เพื่อเป็นที่หนึ่งของตัวเอง
พ่อก็เริ่มจากไร้เดียงสาดังพวกเรา
แต่พ่อมีความฝัน…..

พ่อฝันว่า พ่อต้องศึกษาเล่าเรียนให้จบ
อย่างน้อยก็ไม่ใช่ ม. 6
รวมทั้งวิชาชีพต่างๆ เพื่อใช้เลี้ยงตัว
และเลี้ยงครอบครัว หรือคนที่เรารัก

แล้วพ่อก็ทำได้

ลูกรัก…
การที่เราจะเติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคม
เริ่มจากการเป็นเด็กดีของพ่อแม่
ของครูบาอาจารย์

ลูกรัก…
การเป็นเด็กดียังไม่พอ ต้องเป็นคนกล้าคิดกล้าทำ
ในสิ่งที่สร้างสรรค์
นี้คือทางที่จะทำให้เราเป็นที่หนึ่งหรือ เป็นผู้นำ

ลูกรัก….
พ่อหวังว่า พวกเราจะเข้าใจในคำสอนของพ่
วันหน้าเรามาฟังคำพ่อสอนกันต่อ

รักลูก
จากพ่อ

Facebook Comments