ชีวิตที่ราบเรียบไร้อุปสรรค

ชีวิตที่ราบเรียบไร้อุปสรรค
ชีวิตที่ราบเรียบไร้อุปสรรค

ชีวิตที่ราบเรียบไร้อุปสรรค
เป็นชีวิตที่จืดชืด
นาน ๆทีเจออุปสรรคขวากหนาม
ถือว่าเป็นความตื่นเต้น เป็นเรื่องธรรมดา

มีคนกล่าวไว้ว่า
ยิ่งล้มเหลว ยิ่งใกล้ความสำเร็จ

ฟังดูเหมือนพูดบ้า ๆ แต่มีนัยยะซ่อนไว้อยู่
ไม่ใช่แค่คำปลอบใจ
แต่เป็นสัจธรรม

คือไม่มีใครล้มเหลวตลอดกาล
และไม่มีใครสำเร็จ ทุก ๆการต่อสู้หรือแสวงหา

คนที่ออกเดินทางทุกคนไปถึงที่หมายแน่นอน
แต่ใครจะไปถึงช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง

แต่คนที่ไม่ได้คิดที่จะเดินทางเลย
ต่อให้คิดให้ฝันทั้งชีวิต
ก็ไม่มีวันไปถึงได้ครับ

คนที่เจออุปสรรคและปัญหาไม่ต้องคิดมากครับ
ไม่ต้องท้อแท้สิ้นหวัง
ต้องสู้ต้องพยายามแก้ให้ถึงที่สุด
ถ้าแพ้ก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีครับ

ทัต ณ ฝั่งโขง
หนุ่มตามฝันลูกชาวนา
11 มิถุนายน 2014

Facebook Comments