จินตนาการสำคัญกว่าความรู้

จินตาการเหนือกว่าความจริง (ก็จริง)
แต่ถ้าเรากล้าจินตาการ วาดฝันให้มันสวยเลิศหรู
ทำอย่างนี้ จนกลายเป็นนิสัย
อีกหน่อย ความเป็นจริงก็จะใกล้จินตนาการ

มีคนส่วนน้อยที่กล้าจินตาการ
ข้อเท็จจริง จึงมีคนส่วนน้อย
ประสบความสำเร็จ

แต่คนส่วนมากจะมองคนเหล่านี้ว่า
“ไอ้บ้า”

ไอสไตน์ พูดว่า
“จินตาการ สำคัญกว่าความรู้”

ผมเชื่อว่าในประโยคคำพูดนี้ มีเคล็ดลับ
ของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่
ผมจึงศรัทธา ในคำว่าจินตนาการ

ศรัทธา แปลว่าความเชื่อ
ถ้าคุณเชื่อ แปลว่าคุณศรัทธา ปราศจากความลังเล

และแปลว่า เรากล้าทำและสร้าง
ตามจินตนาการของเรา
ให้ประสบความสำเร็จได้

*** โปรดฟังอีกครั้ง
ความสำเร็จและความล้มเหลวเป็นของคู่กัน
ถ้าคุณไม่ได้อย่าง คุณก็จะได้อีกอย่าง
แต่จะมีค่ากว่า การอยู่เฉย ๆ หรือไม่เคยสัมผัส
ความสำเร็จและความล้มเหลว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ทัต ณ ฝั่งโขง
หนุ่มตามฝันลูกชาวนา
สุทัศน์ ศรีพรม   10 มิถุนายน 2014

Facebook Comments