จน….ไม่สู้เพื่อความร่ำรวย คือมีอยู่มีกินไม่ขาดเขิน มีอิสระทางการเงิน

นักสู้ลูกข้าวเหนียว
นักสู้ลูกข้าวเหนียว

 

จน….ไม่สู้เพื่อความร่ำรวย

คือมีอยู่มีกินไม่ขาดเขิน
มีอิสระทางการเงิน
สร้างระบบงาน…ให้เงินไหลเ ข้า
แบบงอกเงย เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
กิจการใหญ่ขึ้น รวยขึ้น

หมุนเงินจากหลักพัน สู่หลักหมื่น

จากหลักหมื่น สู่หลักแสน
จากหลักแสน สู่หลักล้าน

 

และสู่ 100 ล้าน
(โดยไม่จำเป็นต้องเป็นหนี้ใ คร)

แน่นอนคนที่เริ่มต้นสู้ตั้ง แต่
อายุยังน้อย โคตรได้เปรียบเลย
ฉะนั้น หนุ่มสาวทั้งหลาย
อย่านิ่งนอนใจว่าตนเองอายุย ังน้อย
ไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรมาก

ไม่อย่างนั้นเราจะลำบากตอนแ ก่ครับ
โลกแข่งขันกันสูงมาก
สปี๊ดตั้งวันนี้ สู้ตั้งแต่วันนี้
รวยตั้งแต่วันนี้…..คุณสุ ดยอดแล้วครับ

ส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนอื่น ต่อไปครับ

คนกล้ารวย
สุทัศน์ ศรีพรม

Facebook Comments