ได้อะไรเมื่อไปงานศพ : พระพิจิตรธรรมพาที ได้แบบชาวบ้าน

ได้อะไรเมื่อไปงานศพ : พระพิจิตรธรรมพาที
ได้แบบชาวบ้าน
๑. ได้แสดงความเคารพนับถือผู้ตาย
๒. ได้แสดงความเห็นเจ้าภาพ
๓. ได้ซึมซาบในสัจจธรรม
๔. ได้หม่่าข้าวต้ม – ของเลี้ยง
๕. ได้ชื่นชมของช่าร่วย – ของแจก
๖. ได้รวยทางลัด – เอาอายุคนตายไปซื้อหวย รวยไม่รู้ตัว

Facebook Comments