บันทึกประวัติชีวิตส่วนตัว แรงบันดาลใจแด่…หนุ่มสาวผู้ตามหาความหมายของชีวิต

วันเดือนปีเกิด  12 พฤศจิกายน 2525
เรียนจบชั้นประถม บ้านดอนทระที(เกาะกลางแม่น้ำโขง หรือ สีพันดอน) เมืองโขง แขวงจำปาสัก

หลังจากนั้นบวชเป็นสามาเณร (อายุ 15 ปี) อพยบมากับครูบาอาจารย์ทางฝั่งไทยที่ไปเที่ยวเกาะดอนทรที
และมาพำนักอยู่ที่บ้านห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ประมาณ 3-4 เดือน
จึงได้เดินทางเข้ามาเรียน ธรรมบาลี ที่สำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์  พระอารามหลวง  พุทธมณฑลสาย 2 กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน 2559  เป็นผู้จัดการร้านบูชาสังฆภัณฑ์  ออนไลน์  และเจ้าของเว็บไซต์  https://www.kidbuak.com
คติชีวิต  “จะทำความดีทุกอย่างเพื่อตัวเองและสังคม…
สำนึกในใจตลอดเวลาของผมคือ  “จะตอบแทนผืนแผ่นดินไทยที่ให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ดีและ ประสบความสำเร็จ”

การศึกษาทางธรรม

 • ปี  2541    สอบได้นักธรรมชั้นตรี     สำนักเรียนวัดบุณยประดิษย์    กรุงเทพมหานคร
 • ปี  2542    สอบได้นักธรรมชั้นโท     สำนักเรียนวัดบุณยประดิษย์    กรุงเทพมหานคร
 • ปี  2543    สอบได้นักธรรมชั้นเอก    สำนักเรียนวัดบุณยประดิษย์    กรุงเทพมหานคร
 • ปี  2544    สอบได้ประโยค  1-2        สำนักเรียนวัดนาคกลาง           กรุงเทพมหานคร
 • ปี  2546    สอบได้ประโยค  ป.ธ  3    สำนักเรียนวัดบุณยประดิษย์     กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ขณะเป็นสามเณรและ  พระภิกษุ

 • ปี  2544    อบรมการฝึกพูดเป็นตัวแทนขายประกันชีวิต  ที่บริษัทเนเจอไล  อินเตอร์เนเชอร์แนว  กรุงเทพฯ
 • ปี  2545   ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดงานเขียนเรียงความเรื่องแม่ในหัวข้อ 
   
  ยอดหญิงในดวงใจ จากสำนักเรียนวัดบุณประดิษฐ์   กรุงเทพมหานคร
 • ปี  2545   เป็นวิทยากรอบรม(จริยธรรม)เยาวชน  ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
 • ปี  2546   เป็นตัวแทนของอำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  เข้าอบรมสัมมนา เรื่อง 
  ผู้บริหารการศึกษา  ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดโดย
  ( กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม )  ที่จังหวัดบุรีรัมย์
 • ปี  2547   เป็นวิทยากรบรรยาย , ปาฐกถา , และเทศนาธรรม ทั้งในกรุงเทพมหานคร  ต่างจังหวัด 
  และ นครหลวงเวียงจัน  ประเทศลาว  (พำนักที่นครหลวงเวียงจันทร์ 3  เดือน)
 • ปี  2547-49  เป็นครูพระสอนศีลธรรม จริยธรรม  ตามโรงเรียนต่างๆ  สังกัดสำนักงานกรุงเทพมหานคร
 • วันที่  28  เมษายน  พ.ศ. 2549  ลาสิกขา  ที่วัดสว่างเวฬุวัน  บ้านห้วยไผ่  อ.โขงเจียม จ. อุบลฯ)

การศึกษาทางโลก

 • ปี 2549   สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สาขา การตลาด เทคนิคกรุงเทพพณิชยการ
 • ปี 2552   สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ปี  2549   เข้าอบรมหลักสูตร  “จุดประกายฝันสู่ความสำเร็จ”  ที่บริษัท the World Group International Co.,Ltd.
 • ปี  2549   เข้าอบรมเป็นพนักงานแนะนำโครงการ  ” แฮปปี้ออนไลน์ “  ( พนักขาย )  ของบริษัท   DTAC
 • ปี  2549   ทำงานที่บริษัท  DTAC  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการโปรโมชัน (18  ก.ค. 2549 )
 • ปี  2549   ทำงานที่  บริษัท  สังฆภัณฑ์  จำกัด  (ห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์ จรัญ 13 )
                     ตำแหน่งงาน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและกิจกรรม
                     ตำแหน่งงาน   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟิก และพัฒนาเว็บไซต์ วันที่  (16 พ.ย. 49)
 • ปี  2549   รับประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาแต่งกายดีเด่นประจำปี 2549″ สาขา การตลาด เทคนิคกรุงเทพพณิชยการ
 • ปี  2551   อบรมหลักสูตร Graphic Design” Photoshop cs3 , Illustrator cs 3, Indesign cs 3 
  จากสถาบัน “INFO TELECOM INFO CO,.LTD”  (3  กันยาย 2551 – 10 เมษายน 2552)
 • ปี  2552  สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ปี  2552   เข้าอบรมสัมมนาการเขียนแผนธุรกิจเพื่อสร้างงาน สร้างเงิน สร้างความสุข จาก
  พณฯ นายชาญชัย
    ชัยรุ่งเรือง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม (12 ก.ค. 52)
 • ปี  2552   ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลง ในงาน   “ Marketing  Day ”  ม.กรุงเทพธนบุรี 31ส.ค.52
 • ปี  2553   เข้าอบรมสัมมนาทำเว็บให้เข้าเป้า จัดโดย เว็บกาปุ๊กดอทคอม (8 ธ.ค. 53)
 • ปี  2554  ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ Graphip WebDesign  บริษัท  สังฆภัณฑ์  จำกัด กรุงเทพฯ

ปัจจุบัน  (2554)  ศึกษาเรียนรู้การออกแบบและพัฒนาเว็บไวต์ และตัดต่อภาพ VDO
เขียนหนังสือ  แต่งหนังสือ  แนวคติชีวิต หรือ แรงบัลดาลใจในการใช้ชีวิต และฝึกแต่งเพลงลูกทุ่ง,
เพื่อชีวิต
  อ่านหนังสือ  และถ่ายรูป….(ช่างภาพ) เป็นพิธีกรงานพิธีต่างๆ  เช่น  ตั้งแต่พระราชทานเพลิงศพ,
ฌาปนกิจ, งานบุญกุศลต่างๆ,  เช่น งานวันแม่  งานวันพ่อ  งานมงคลสมรส เป็นต้น

บำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ต่างๆเพื่อพระพุทธศาสนา และสังคม ที่มีโอกาส

น้ำตกคอนพะเพง

น้ำตกคอนพะเพงสุทัศน์ ศรีพรม ชุดนักศึกษา ปวส.

[WRGF id=1654]
Facebook Comments