รักลูกหลานให้ถูกทาง รักลูกหลาน หรือ ส่งเสริมคนให้ถูกทาง บางคนรักลูกกอดลูกหลานไว้กับตัวเอง

รักลูกหลานให้ถูกทาง

“รักลูกหลาน หรือ
ส่งเสริมคนให้ถูกทาง
บางคนรักลูกกอดลูกหลานไว้กับตัวเอง
โดยไม่อบรมสั่งสอน
หรือส่งเสริมให้เขามีการศึกษา
หรือ ไม่ให้เขามีวิชาความรู้
หรือวิชาชีพทำมาหากิน

เป็นการรักลูกหลานไม่ถูกทาง

หรือ แม้แต่พนักงานที่ไม่ใช่ลูกหลานของเรา
เราก็ต้องสนับสนุนเขาให้เขามีการศึกษา

ไม่ใช่อิจฉา

เรียนจบแล้ว โตแล้ว เขาอยากไปไหนก็ต้อง
ให้เขาเลือกทางชีวิตของเขาเอง
เขามีสิทธิ์ ทุกคนมีสิทธิ์
ต้องทำใจให้กว้าง แล้วความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของเรา
จะเกิดเป็นความสุขเอง”

ทัต ณ ฝั่งโขง

Facebook Comments