Category Archives: ชีวิต สุทัศน์ ศรีพรม

ชีวิต สุทัศน์ ศรีพรม หรือ ทัต ณ ฝั่งโขง บันทึกเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตด้วยสองมือเปล่าจากบ้านนอกคอกนาลูกคนจน จนสามารถสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ