Category Archives: คำคม ทัต ณ ฝั่งโขง

คำคมคนคิดจากประสบการณ์ตรงของ คุณสุทัศน์ ศรีพรม
นักสร้างตำนานสองมือเปล่า นักสู้ลูกข้าวเหนียว